FAQs Complain Problems

News and Notices

नीलकण्ठ नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिका छलफल र निर्णय

मिति २०७६ बैशाख ५ गतेका दिन नीलकण्ठ नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिका संग्योजक एवं नगर प्रमुख भिमप्रसाद ढुंगाना ज्युको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा बसी निम्न प्रस्तावहरुमा छलफल तथा निर्णय गरियो

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणका लागि घुम्ती सिविर

यहि मिति २०७६/१२/५ गते देखि १२ गते सम्म वडा न. १, ५, १०, ११, १४ मा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि घुम्ति शिविर

Pages