FAQs Complain Problems

नीलकण्ठ नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिका छलफल र निर्णय

मिति २०७६ बैशाख ५ गतेका दिन नीलकण्ठ नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिका संग्योजक एवं नगर प्रमुख भिमप्रसाद ढुंगाना ज्युको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा बसी निम्न प्रस्तावहरुमा छलफल तथा निर्णय गरियो

Supporting Documents: