तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
54% (113 votes)
राम्रो
34% (71 votes)
ठिकै
12% (24 votes)
Total votes: 208