तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
52% (119 votes)
राम्रो
34% (77 votes)
ठिकै
14% (33 votes)
Total votes: 229