तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
54% (118 votes)
राम्रो
33% (73 votes)
ठिकै
13% (28 votes)
Total votes: 219