सम्पर्क

नीलकण्ठ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नीलकण्ठ - ३, बीचबजार, धादिंग

सम्पर्क फोन: ०१०-५२०५६८,०१०-५२०५५९ 

ईमेल: neelakanthamun@gmail.com

फेसबुक पेज : www.facebook.com/neelakanthamun

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !