तपाईलाई हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
53% (118 votes)
राम्रो
33% (73 votes)
ठिकै
14% (30 votes)
Total votes: 221