FAQs Complain Problems

नीलकण्ठ नगरपालिका " भैरवी मन्दिर "

Read More

नीलकण्ठ नगरपालिका "धादिङ बेसी "

Read More

नीलकण्ठ नगरपालिका " नीलकण्ठ दर्पण प्रकाशन "

Read More

Historical Background

Neelakantha Municipality lies in Dhading district, a single district in Nepal which ranges from Himalaya in North and Mahabharat range in south. Initially, four then village development committees: Neelakantha, Sankosh, Muralibhanjyang and Sunaulabazar were merged together to form this municipality as per the decision of Nepal government on May 8, 2014.  Later  on,  it  was  restructured  in  the  year  2017  adding  three  more  village  development  committees:  Jyamrung,  Khalte and Dhuwakot to form the present municipality

Elected Official

भीम प्रसाद ढुंगाना
नगर प्रमुख
9851007101
मनराज भण्डारी
उप– प्रमुख
9851164911
गौतमहरी अधिकारी
प्रवक्ता
gautamhari@gmail.com
९८५१००५२२१

Services

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आवश्यक कागजात पुरा भएमा सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष ‍वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना भएको ३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३६ देखि ७० दिनभित्र रु ५०, त्योभन्दा पछि रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र
 2. बालकको बाबु / आमाको नागरिकता
 3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 4. अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आवश्यक कागजात पुरा भएमा सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष ‍वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगरसभाले तोकेबमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
 2. साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टिगर्ने कागजातहरू
 3. नेपालमा १५ वर्षदेखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 4. बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाण पत्र
 5. नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरू
 6. पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति
 7. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति करतिरेको रसिद
 8. सर्जमिन मुचुल्का

जानकारी