FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रभित्र ब्यापार ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएका सम्पूर्ण ब्यवसायीहरुलाई वार्षिक ब्यबसाय कर दर्ता/नवीकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

 स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६ तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाको आ.व.२०७१/७२ को नगरपरिषद्बाट स्वीकृत दर बमोजिम वार्षिक ब्यवसाय कर दर्ता प्रमाणपत्र लिन वा प्रमाणपत्र लिई नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण ब्यवसायीहरुले यही २०७२ पौष मसान्त भित्र आ–आफ्नो वडा कार्यालयहरु वा नीलकण्ठ नगरपालिका कार्यालयमा गई

Pages