FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
हरि कुमार श्रेष्ठ कार्यलय सहायक कार्यालय सहायक चौथो ९८४१७१७९११
शान्ति शाह अधिकारी कार्यलय सहायक कार्यालय सहायक चौथो ९८४१६५६९५७
कुमारी तामाड़ कार्यलय सहायक कार्यालय सहायक चौथो ९८४१४४९०१६
सरोज तिवारी कार्यलय सहायक कार्यालय सहायक चौथो ९८४१५९८१८४
निर्मला के.सी. ना.सु म.वि.निरिक्षक ९८४१४२७२४४
मिरा उपरकोटी कार्यलय सहायक कार्यालय सहायक चौथो ९८४०५२६०९९
संगीता खाँण कार्यलय सहायक कार्यालय सहायक चौथो ९८४३७९४४६८
दान बहादुर कुमाल अमिन अमिन ९८४३५१०५३३
मनिषा तिवारी ना.प्रा.स. ना.प्रा.सा ९८४३६०४३६८
सिताराम रिजाल सव- इन्जिनियर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८४१६१२१०३
श्रवण श्रेष्ठ सव- इन्जिनियर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८४३०९७९०५