FAQs Complain Problems

वडा नं. ५ को संक्षिप्त परिचय

वडा नं. : ५

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : फ्याक्से

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : खाल्डे २,३,४,५,६

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : २०.८८

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम     पद               फोन  नं. ईमेल
राम बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८५१००२९५६                                      
सरिता श्रेष्ठ वडा सदस्य ९८०८४१६९७३  
गंगा श्रीमल वडा सदस्य ९८१३४४००१९  
नवराज ढुंगाना वडा सदस्य ९८४०२९१५५२  
सिताराम श्रेष्ठ   ९८४९४५४८६१  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                          पद                    फोन  नं.            ईमेल                                       
सुबाश खतिवडा  वडा सचिव  ९८४३१४५३९५                         
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला            पुरुष        जम्मा जनसंख्या  घरधुरी संख्या  कैफियत
२५०४ २०८४ ४५८८ ९९४  

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना , २०६८

७. शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

आधारभूत माध्यामिक क्याम्पस बेद बिध्याश्रम  मदरशा  प्राबिधिक शिक्षालय अन्य कुल जम्मा
प्रा.वि. नि.मा.वि. जम्मा मा.वि. उ.मा.वि. जम्मा
सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा
                      १०

८. संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या:

दुग्ध उत्पादक कृषि साना किसान  बहुउदेश्यीय बचत तथा ऋण फलफुल तरकारी उपभोक्ता जडिबुटी स्वास्थ संचार संघ अन्य जम्मा
               
Undefined