FAQs Complain Problems

वडा नं. ४ को संक्षिप्त परिचय

वडा नं. : ४

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : थापागाउँ, पौवा

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : नीलकण्ठ ४

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : ११.२

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम पद फोन  नं. ईमेल
शिवराज गिरि वडा अध्यक्ष ९८४१०६२८०५                                      
गण्डकी खतिवडा नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४१०६२९७८  
जानुका मिजार वडा सदस्य ९८४९८६२९७९  
भीम बहादुर ढकाल वडा सदस्य ९८४१५३९३०८  
बिष्णु बहादुर गुरुङ वडा सदस्य ९८४१६९५७६५  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम  पद फोन  नं. ईमेल
लक्ष्मी श्रेष्ठ     वडा सचिव    ९८४३४३९४०४                                
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला  पुरुष  जम्मा जनसंख्या  घरधुरी संख्या  कैफियत
१८३७      १५५५   ३३९२ ८१३  

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना , २०६८

७. शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

आधारभूत माध्यामिक क्याम्पस बेद बिध्याश्रम  मदरशा  प्राबिधिक शिक्षालय अन्य कुल जम्मा
प्रा.वि. नि.मा.वि. जम्मा मा.वि. उ.मा.वि. जम्मा
सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा
                       

८. संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या:

दुग्ध उत्पादक कृषि साना किसान  बहुउदेश्यीय बचत तथा ऋण फलफुल तरकारी उपभोक्ता जडिबुटी स्वास्थ संचार संघ अन्य जम्मा
                   
Undefined