FAQs Complain Problems

वडा नं. १४ को संक्षिप्त परिचय

वडा नं. : १४

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : भंगेरीथान

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : धुवाकोट १-९

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : २४

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम            पद                 फोन  नं.              ईमेल                                      
फन्द्रा तामाङ वडा अध्यक्ष ९८४११४१०४२                                      
सुमित्रा गुरुङ वडा सदस्य ९८४१०६४२४०  
सरिता सेन्चुरी वडा सदस्य ९८४३३५३२९१  
शिव कुमार श्रेष्ठ वडा सदस्य ९८५११९०५२०  
श्याम बहादुर शाह वडा सदस्य ९८४३७५४१४४  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                                  पद                 फोन  नं.               ईमेल                                     
अर्जुन श्रेष्ठ  वडा सचिव ९८४६२६७७४२                             
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला          पुरुष                   जम्मा जनसंख्या      घरधुरी संख्या         कैफियत                   
२६१० २१५२ ४७६२ १०६३  

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना , २०६८

७. शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

आधारभूत माध्यामिक क्याम्पस बेद बिध्याश्रम  मदरशा  प्राबिधिक शिक्षालय अन्य कुल जम्मा
प्रा.वि. नि.मा.वि. जम्मा मा.वि. उ.मा.वि. जम्मा
सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा
                   

८. संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या:

दुग्ध उत्पादक कृषि साना किसान  बहुउदेश्यीय बचत तथा ऋण फलफुल तरकारी उपभोक्ता जडिबुटी स्वास्थ संचार संघ अन्य जम्मा
               
Undefined