FAQs Complain Problems

वडा नं. ११ को संक्षिप्त परिचय

वडा नं. : ११

१. वडा कार्यालय रहेको स्थान : ज्यामरुङ दरबार

२. समाबेश भएका साबिकको गा.बि.स./न.पा. र वार्ड : ज्यामरुङ १,२,३,८,९

३. क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) : १९.६२

४. जनप्रतिनिधिहरुको विवरण:

क्र.स. जनप्रतिनिधिको नाम            पद                 फोन  नं.              ईमेल                                      
तिलक बहादुर थापा मगर  वडा अध्यक्ष ९८५१०६८२९०                                      
कमला श्रेष्ठ नगर कार्यपालिका सदस्य ९८२३०५१३१२  
नमराज श्रेष्ठ वडा सदस्य ९८४१४४८१६०  
मित्र आचार्य वडा सदस्य ९८४११२६८८१  
शान्ता रोका  वडा सदस्य ९८४९१८५६५७  

 

५. कर्मचारीको विवरण:

क्र.स. नाम                                  पद                 फोन  नं.               ईमेल                                     
उमेश बिष्ट वडा सचिव ९८४३४१३८१३                             
       
       

 

६. जनसंख्याको विवरण:

महिला          पुरुष                   जम्मा जनसंख्या      घरधुरी संख्या         कैफियत                   
२३४३ १७२४ ४०६७ ९५७  

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना , २०६८

७. शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

आधारभूत माध्यामिक क्याम्पस बेद बिध्याश्रम  मदरशा  प्राबिधिक शिक्षालय अन्य कुल जम्मा
प्रा.वि. नि.मा.वि. जम्मा मा.वि. उ.मा.वि. जम्मा
सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा   सरकारी/ सामुदायिक निजि जम्मा
                   

८. संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या:

दुग्ध उत्पादक कृषि साना किसान  बहुउदेश्यीय बचत तथा ऋण फलफुल तरकारी उपभोक्ता जडिबुटी स्वास्थ संचार संघ अन्य जम्मा
                 
Undefined