FAQs Complain Problems

फोहोर संकलन शुल्क बुझाउने बिषयको अत्यन्त जरुरी सूचना | २०७५/०३/०१

यस नगरपालिकावाट फोहोर संकलन सेवा लिई रहेका कार्यालय, संघ/संस्था व्यवसायिक तथा घरायसी फोहोर निस्काषन गर्नु हुने सवै भवन तथा घर धनीहरु, व्यवसायीहरुले मासिक रुपमा नगरपालिकालाई वुझाउनु पर्ने शुल्क मिति २०७५ साल आषाढ १५ गते भित्र वाँकी वक्यौता सहित नगरपालिकावाट रसिद लिई आउने प्रतिनिधि मार्फत वुझाई फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ । अटेर गरी फोहोर शुल्क नतिर्ने उपर सेवा,सुविधा र सिफारिस रोक्का गरिने व्यहोराका साथै मिति २०७५ साल श्रावण १ गते देखि फोहोर संकलन र व्यवस्थापन नीजि कम्पनी सँगको सहकार्यमा हुने व्यहोरा समेत यो सूचना द्धारा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत